Smluvní podmínky služby Testování školního webu

Smluvní podmínky služby Testování školního webu od projektu web-skoly.cz, který provozuje,

 

 1. Smluvní strany

Webškoly services s.r.o.
U Nádrže 618/2, 182 00 Praha 8
IČ: 07206569
Bankovní spojení: 2201452475 / 2010, Fio banka, a.s.
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 296238
Česká Republika

(dále jen “Provozovatel”)

 

Uživatel
Uživatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který projeví vůli využívat služeb, do kterých se zaregistuje pomocí formulářů na webové prezentaci https://www.web-skoly.cz
(dále jen “Uživatel”)

 

 1. Všeobecná ustanovení

Účelem těchto smluvních podmínek je úprava právních vztahů mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s využitím služeb https://www.web-skoly.cz a to konkrétně Testování školního webu, který Uživatel zadal přes formulář.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran

Provozovatel se zavazuje do maximálně 3 měsíců od zadání požadavku Uživateli vypracovat základní analýzu stávajících webových stránek prostřednictvím volně dostupných webových nástrojů a služeb, kterou Provozovatel následně Uživateli představí a popíše a to buď osobně v kancelářích Prozovovatele či při online Skype schůzce.

S výsledky seznámíme pouze vedoucího pracovníka, či IT/ITC koordinátora školy. Po osobní či online schůzce mohou být výsledky zaslány elektronickou formou do emailové schránky Uživatele ve formátu PDF.

 

 1. Metodika Testování školního webu

Testování se dělí na několik tématických celků:

Použitelnost:

 • responzivita webu
 • přehlednost webu
 • přístup ke kontaktům
 • správa třídních stránek

Bezpečnost

 • testování cross-site skriptování xss
 • zranitelnost wordpress prezentací
 • použití šifrované komunikace https

Rychlost

 • analýza a optimalizace načítání prezentace

 

 1. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel je povinen uvést pravdivé údaje při registraci.

Provozovatel při testování nenaruší ani jinak neovlivní chod webové prezentace Uživatele.

Provozovatel nenese odpovědnost za data a obsah, které Uživatel nahrává na svojí prezentaci. Uživatel se zavazuje užívat službu v souladu s právním řádem České republiky.

Uživatel se tímto vzdává vůči provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu vznikne v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících ze smlouvy uzavřené za těchto podmínek, s výjimkou škody způsobené úmyslně.

Uživatel tímto dává souhlas se se zpracováním osobních údajů, který může kdykoliv odvolat. Plné znění tohoto souhlasu si prosím přečtěte na našich stránkách ZDE.

 

 1. Účtování a úhrady

Cena za službu Testování školního webu je zdarma do oznámení ukončení bezplatné služby na webových stránkách.

Cena po ukončení bezplatné akce bude uvedena v platném ceníku Provozovatele.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Uživatel může bez udání důvodu odstoupit do 30 dnů před zahájení testování. Pro případ tohoto odstoupení Uživatele od smlouvy se provozovatel zavazuje bez zbytečného odkladu zastavit poskytování služby Uživateli.

Rozhodným právem pro smlouvu vzniklou na základě těchto smluvních podmínek mezi Uživatelem a Provozovatelem je právo české.

Provozovatel si vyhrazuje právo akci kdykoli ukončit. Provozovatel na tuto skutečnost Uživatele upozorní.

Provozovatel si vyhrazuje právo smluvní podmínky změnit. Provozovatel upozorní Uživatele na změnu smluvních podmínek.

 

Tyto smluvní podmínky vstupují v účinnost dnem 1.9.2017.