Notebooky do každé sborovny. Možnosti využití mimořádných prostředků na ICT

Krize odhalila slabiny v řadě oblastí. Mimo jiné také v technickém zabezpečení škol. V mnoha kabinetech a sborovnách je zastaralá technika, některým učitelům potřebné vybavení úplně chybí. Obdobná situace je pak v řadě domácností. Děti se tak nemohou zapojit do online výuky. Ministerstvo školství, vědomé si současné situace, uvolnilo celkem 1,28 miliardy korun na nákup potřebného vybavení.

Peníze půjdou školám podle počtu učitelů, konkrétně ve výši 20 tisíc korun na jednoho. „Cílem je zajistit digitální učební pomůcky nejen pro učitele, ale zejména i pro sociálně znevýhodněné žáky a žáky z vícečetných rodin, jimž by měla být škola schopna v případě potřeby potřebné ICT vybavení zapůjčit,“ uvádí MŠMT.

Podle odhadů odborníků se výuky na dálku nezúčastnilo na jaře asi 10 000 dětí. Od konce srpna navíc platí novela školského zákona, která zavádí distanční výuku jako povinnou součást školní docházky. Formu výuky má škola přizpůsobit podmínkám žáka, zmíněné finanční prostředky by tak měly pomoci podmínky narovnat.

Jednotlivé školy by peníze měly dostat nejpozději do konce října od krajských úřadů. Určeny budou konkrétně na dovybavení výpočetní technikou, softwarem nebo výukovými programy. Částka 20 tisíc korun má podle ministerstva stačit na notebook umožňující využívání software pro distanční způsob vzdělávání (pořizovací cena od zhruba 12 000 korun), příslušenství a potřebné programy.

Například ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí v pražském Karlíně Jan Korda ale upozorňuje, že nejde jen o učitele. „Mnoho žáků nemá doma potřebné vybavení, nejsem ale zastáncem toho, že bychom jim měli techniku půjčovat. Spíše si dovedu představit nějaké individuální konzultace, pokud to situace dovolí,“ říká.

Pravidla pro realizaci veřejných zakázek

V případě, že hodnota nakupovaného ICT vybavení přesáhne částku
2 000 000 Kč bez DPH, je třeba provést zadávací řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. V opačném případě stačí provést nákup v souladu s interními předpisy pro realizaci veřejných zakázek, pokud nějaký takový předpis zadavatel má.

Pokud uhrazená cena přesáhne 50 000 Kč, je třeba takto uzavřenou smlouvu zveřejnit v registru smluv.

Zdroje:
https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict
ČTK

MS teams

Co je možné z poskytnutých prostředků pořídit?

 • notebooky nebo tablety (tzv. přenosná digitální zařízení)
 • příslušenství k přenosným digitálním zařízením (např. dokovací stanice, externí kamera, mikrofon, náhlavní set, myš, klávesnice)
 • konferenční systémy
 • licence nebo on-line služby využitelné při distančním vzdělávání
 • výukový software, různé aplikace, operační systémy, kancelářský software, cloudové služby

Co není možné pořídit?

 • stolní počítače
 • server nebo jeho komponenty
 • dataprojektory
 • interaktivní tabule
 • robotické stavebnice
 • tiskárny aj.

Jakou částku obdrží naše škola?

Na webu ministerstva lze dohledat, jaké finanční prostředky budou na základě stanovených pravidel poskytnuty vaší škole. Odkaz na zjištění výše čerpání pro školu
Potřebujete poradit?