Nová pravidla pro weby veřejných institucí. Od září je budou muset všechny školy dodržovat.

Bez bariér a přístupný pro všechny. Takový by měl být každý web veřejné instituce, od letošního září navíc ale začínají platit nová pravidla. Dotknou se i webových stránek škol. Co je třeba dodržovat? A jak postupovat, pokud chcete svůj web zpřístupnit?

Podle zákona lze označit stránku jako přístupnou, pokud ji člověk se zdravotním postižením může i přes svůj hendikep efektivně používat. Obvykle k tomu využívá různé specializované programy (takzvané asistivní technologie). Příslušný web musí být na použití těchto programů připraven.

Pokud jste spustili nové webové stránky od září loňského roku, už by měly nová pravidla přístupnosti splňovat. U starších webů zbývá čas na úpravu do září letošního roku.

Například slabozrakým a nevidomým komplikuje pohyb v prostředí internetu celá řada věcí. „Když není správně popsána grafika, nezobrazí do jejího popisu třeba na ní uvedené kontakty a nám to řekne jenom image005,“ říká Michal Jelínek ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). „Problém ale může být i to, že stránka není rozumně strukturovaná a pro nevidomé jsou všechny informace ‚slité‘, což zpomaluje čtení stránky,“ dodává Jelínek.

Obecně platí čtyři zásady. Internetové stránky veřejných institucí musí být pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní. Zároveň je také zavedeno několik úrovní implementace jednotlivých pravidel – A je nejnižší a minimální, AA je střední a doporučená, AAA nejvyšší možná úroveň.

„Weby škol jsme začali připravovat na zavedení pravidel od loňského roku, jakmile byla tato pravidla zveřejněna,“ říká Tomáš Beran, manažer projektu Web školy. „Každé stránky, které nyní spustíme, už pravidla přístupnosti splňují,“ doplňuje.

Jsou k dispozici dokonce online nástroje, díky kterým si můžete přístupnost vašeho webu snadno otestovat. Nebo se nám ozvěte a my vaše webové stránky ověříme zdarma.


Zdroje:
denik.cz
Metodický pokyn k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (MV ČR)


Výběr pravidel, která musí weby dodržovat

  • Veškerý netextový obsah musí být opatřen textovými alternativami (které jsou dále využívány asistivními technologiemi).
  • Multimediální prvky závisející na čase (například video) musí být opatřeny alternativami – třeba titulky či audio popisem.
  • Nutné je odlišit popředí od pozadí, tedy používat dostatečně kontrastní barvy.
  • Stanovena jsou i pravidla pro rozložení textu, minimální výšku řádku, rozestup mezi odstavci i slovy.
  • Všechny funkce musí být dostupné z klávesnice.
  • Vynechány musí být takové prvky, které by mohly vyvolat záchvat.
  • Navigaci i vyhledávání je třeba uživatelům maximálně usnadnit.
  • Textový obsah by měl být čitelný a srozumitelný, vzhled co nejvíce intuitivní.
  • Různé asistivní technologie musí být maximálně podporovány.
  • Povinnou součástí webových stránek je takzvané prohlášení o přístupnosti.
Web můžete ZDARMA otestovat na stránce https://wave.webaim.org/
Potřebujete poradit?