Jak na přehledné webové stránky? Má-li škola více pracovišť nebo sdružuje více institucí do jedné.

Každá škola je jedinečná a individuální přístup je na místě i při tvorbě webů jednotlivých škol. Často se setkáváme se specifickými požadavky, výjimkou nejsou odloučená pracoviště nebo společné stránky mateřské a základní školy. Jak vyřešit tento zdánlivě složitý problém?

Například liberecká ZŠ a MŠ Ostašov sdružuje v podstatě čtyři školy. Svým charakterem patří ke školám spíše rodinného typu. Každá z nich má vlastní, barevně odlišenou kategorii v rámci webových stránek. K dispozici jsou také informace týkající se školy jako celku.

Důraz bývá kladen na stránky tříd, které mají statisticky v rámci webu nejvyšší návštěvnost. Učitelé tu mohou publikovat novinky, materiály i fotografie přímo – bez ohledu na to, z jakého jsou pracoviště. Jednotlivé školy jsou přehledně odděleny i v rámci redakčního systému.

Zcela unikátní je v tomto ohledu SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník. Setkávají se tu informace ze sedmi institucí – dvou mateřských škol, tří základních škol, praktické střední školy a školní družiny. Přesto je web přehledný a uživatelé tu snadno najdou informace, které potřebují.

Velmi časté je spojení ZŠ a MŠ, kdy často v rámci obou stupňů vzdělání škola razí stejnou filozofii a stejné know-how. V případě ZŠ a MŠ Santoška na pražském Smíchově se školka sice nachází v oddělené budově, vedení i web ale mají obě instituce společné. Obdobně to funguje i nedaleko v Karlíně – ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí má od letošního školního roku dvě budovy, v obou je škola i školka. Oddělené jsou ale pouze stránky jednotlivých tříd.

V každém případě, našli bychom ještě mnoho jiných způsobů, jak školy fungují v rámci jedné instituce – která samozřejmě potřebuje společný web. Hlavní a nejdůležitější je vždy komfort návštěvníků stránek, aby se rychle dostali ke svému cíli.
Potřebujete poradit?