Zpracování osobních údajů projektu WEB-ŠKOLY.CZ

Informace o zpracování osobních údajů dle ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ na základě nařízení EU 2016/697 o GDPR a zákonů ČR

Zaškrtnutím uvedeného políčka a odesláním registračního formuláře uděluji společnosti Webškoly services s.r.o., tvůrci projektu web-skoly.cz, se sídlem U nádrže 2/618, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ: 07206569, jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovávala moje údaje v rozsahu výše uvedeného registračního formuláře a dále v rozsahu údajů, které správci poskytnu (vyplním) v rámci komplexní analýzi školního webu ze strany správce, které správce získá v rámci mojí návštěvy webové stránky správce, tj. zejména časových údajů vztahujících se k návštěvě webové stránky.

Účelem zpracování výše uvedených údajů je vyhotovení analýzy školního webu, zasílání odborných informací včetně informací o odborných akcích, nabízení výrobků a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Tento souhlas je udělován na dobu 10 let, či do jeho odvolání. Souhlasím s tím, aby uvedené údaje byly případně zpracovány dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. zpracovateli pověřenými správcem, tj. zejména společností Webškoly services s.r.o., vaše údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

Potvrzuji, že jsem byl/a řádně informován/a o právech dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento souhlas mohu kdykoliv na adrese správce či jakkoli jinak, nejvhodněji však prostřednictvím zaslání emailu na adresu info@web-skoly.cz bezplatně odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, na blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

Osobní údaje zpracováváme zpravidla 10 let, zejména z důvodů a způsobem dle archivační lhůty zákona o DPH anebo z důvodu expirace souhlasu.

V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na správce obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

V Praze dne 1.9.2017

Potřebujete poradit?