Specifikace vlastností redakčního systému

Chtěli byste mít ve škole redakční systém, který:

 • Umí ovládat většina učitelů ve škole, a pomáhá tak udržovat školní web pestrý a živý?
 • Je intuitivní na obsluhu, snadný na zaškolení s aktivní podporou?
 • Umožnuje správci systému nastavit uživatelům, jaké moduly mohou využívat?
 • Umožnuje správci systému nastavit uživatelům, do jakých sekcí mohou přispívat?
 • Umožnuje správci systému nastavit uživatelům, zda jejich příspěvky podléhají autorizaci?
 • vlastní modul pro úložiště souborů, pro každého uživatele oddělená data zvlášť?
 • Má řadu šikovných modulů, které usnadní či automatizují každodenní práci?
 • Je v případě potřeby libovolně rozšířitelný o nové moduly a funkce?

Zjistili jsme, co učitelé potřebují, tak jsme jim to vytvořili

Seznamte se s intuitivním redakčním systémem, se kterým je radost pracovat. Navrhli jsme jej tak, aby vyhovoval požadavkům mateřských, základních, středních a speciálních škol, pro které je k dispozici škála standardních modulů (editace kategorií, správa statických stránek, příspěvků a fotogalerií, správa uživatelů a rolí), ale také i řada speciálních modulů (správa třídních stránek, jídelníčku, kontaktů, anket, formulářů atd..). Dohromady tak tvoří komplexní redakční systém školy.

V čem je kouzlo redakčního systému?

Standardní uživatel (učitel, žák či rodič) vidí pouze to, kam jim správce systému nastaví přístup a zda jejich příspěvky podléhají autorizaci.
Například třídní učitel může editovat úvodní stránku třídy, vytvářet týdenní plány, zadávat úkoly, jednoduše nahrávat fotky z výletu do fotogalerie nebo připravit kalendář akcí pro danou třídu třeba i na celý rok dopředu. Může také přidávat příspěvky do cizí třídy nebo se podílet na tvorbě obsahu dalších sekcí.

To, že lze v redakčním systému jemně nastavovat uživatelské role a oprávnění je zcela zásadní. Učitel vidí pouze to (modul editace stránek, fotogalerií a příspevků s filtrem zobraz pouze příspěvky autora), co mu dovolí správce systému. A uživateli se tak nezobrazuje dalších deset modulů a příspěvků od všech uživatelů. Díky tomu je systém pro běžného uživatele přehledný a rád s ním pracuje.

Redakční systém z pohledu uživatelů

Abyste si mohli lépe představit, jak budou se systémem pracovat jednotliví uživatelé, prohlédněte si následující možné uživatelské profily: Správce webu, Vedení školy, Třídní učitel, Pedagogičtí pracovníci, či Další uživatelé, se kterými jsme se setkali nejčastěji. Je však na správci systému, jak a které uživatelské profily pro školu připraví.

Správce webu

Většinou jím bývá školní ICT koordinátor, ale máme i školu, kde tuto funkci zastává zástupkyně školy. Má kompletní moc nad redakčním systémem. Je podporou pro vedení i ostaní učitele na škole. Každý správce je vždy seznámen a proškolen naším specialistou.

Role správce webu:

 • Vytváří a nastavuje strukturu webu, kterou může přetažením jednotlivých kategorií, či celků kategorií libovolně upravovat a vytvářet tak podobu výsledných stránek
 • Zakládá uživatelské účty, či importuje uživatele pomocí předdefinované tabulky XLS
 • Nastavuje uživatelské účty a jejich jemná práva k přístupu a editaci webu skrz předefinovanou šablonu či individuálně
 • Nastavuje uživatelské skupiny a jejich role v redakčním systému a udává, kam mají přístup
 • Nastavuje šablonu zobrazení stránek tříd, kde může ovlivnit, jaké prvky se na stránce budou zobrazovat
 • Propojuje seznam pozic ve škole s uživatelskými účty tak, aby si každý uživatel mohl svoje kontaktní údaje nastavit ve svém profilu
 • Edituje specifické části stránek například patičku s adresou školy či změnu telefonního čísla
 • Spravuje modul tříd, jednou za rok zakládá třídy nové a má možnost postrašovat stávající
 • Při tvorbě nového školního webu se podíli se na kompletaci a formulaci úprav, požadavků
 • V případě nových zásadních úprav, redesignu či doprogramování nových funkcí na školní webu, komunikuje s naším specilistou

Vedení školy

Ředitel školy, zástupce či pověřená osoba se hlavní měrou podílejí na kvalitě obsahu stránek. Zodpovídají za publikovaný obsah uživatelů, který mohou autorizovat.

Role Vedení školy:

 • Autorizuje nové příspěvky, fotogalerie, videa či editace stránek vymezeného okruhu uživatelů
 • Přidává či edituje jakýkoliv a kohokoliv vložený obsah (stránku, příspěvek, fotogalerie, video) a to kdekoli na stránkách školy
 • Přidává školní akce, které jsou viditelné pro návštěvníky stránek, a to buď pro vybrané třídy, či celé školy
 • Publikuje anketu, a výsledky hlasování vidí v přehledné tabulce
 • Umistujě dotazníkový či přihláškový formulář, na libovolnou stránku a vyplněné formuláře vidí v přehledné tabulce
 • Edituje si svůj profil, který se propisuje na web do kontaktů, kdy má možnost ve svém profilu přidat profil, email, telefon, umístění kabinetu, konzultační hodiny, fotografii

Individuálně lze vedení školy také nastavit přístup do dalších modulů.

Třídní učitel

Má možnost editovat a vkládat nové informace o třídě, tak o sobě. Vytváří týdenní plány, zadává úkoly žáků, nahrává fotogalerie z výletů.
A je pouze na jeho kreativitě, jak tuto sekci využívá.

Role Třídního učitele:

 • Sám si spravuje své třídní stránky – publikuje příspěvky - články, edituje jejich úvodní fotku, píše texty, vkládá učební materiály, fotogalerie, přidává odkazy na učební materiály a edituje úvodní stránku třídy
 • Může přidávát obsah do dalších tříd a kategorií na webu, pokud k nim má uživatelské oprávnění.
 • Přidává školní akce třídy, které jsou viditelné pro návštěvníky stránek, a to buď pro svou třídu, či celou školu
 • Edituje si svůj profil, který se propisuje na web do kontaktů, kdy má možnost ve svém profilu přidat profil, email, telefon, umístění kabinetu, konzultační hodiny, fotografii

Individuálně lze třídnímu učiteli také nastavit přístup do dalších modulů

Pedagigičtí pracovníci

Májí přístup do základních modulů a vybraných kategorií webu. Jejich příspěvky a články často podléhají autorizaci.

Role učitele:

 • Spravují obsah, který jim byl povolen správcem redakčního systému, například učitel zeměpisu, školní logoped, odborník prevence, školní družina
 • Může přidávát obsah do dalších tříd a kategorií na webu, pokud k nim má uživatelské oprávnění.
 • Vytvořený obsah muže podléhat autorizaci
 • Může si editovat svůj profil, který se propisuje na web do kontaktů, kdy má možnost ve svém profilu přidat profil, email, telefon, umístění kabinetu, konzultační hodiny, fotografii

Individuálně lze pedagogům také nastavit přístup do dalších modulů

Další uživatelé

Rodiče či žáci mohou také přispívat do tvorby školního webu. Jejich příspěvky podléhají autorizaci a mají omezený přístup do modulů.

Role dalších uživatelů:

 • Spravují obsah, který jim byl povolen správcem redakčního systému, například školní parlament, spolek rodičů, školská rada
 • Vytvořený obsah podléhá autorizaci

Individuálně lze těmto uživatelům také nastavit přístup do dalších modulů

Přehled modulů redakčního systému

Seznamte se důkladně se základními moduly, se kterými pracuje většina uživatelů zapojených do správy webu a se specifickými moduly určených převážně pro správce webu a vedení školy, které jsou navrženy tak, aby práce s nimi byla maximálně intutivní s snadná. Pro tyto moduly máte také vytvořenou podrobnou textovou i video nápovědu.

Stránky tříd

Nejpopulárnější, nejnavštěvovanější a nejpoužívanější modul. Učitelé, jak třídní, tak ti, co ve třídě učí, mají jedinečnou možnost vkládat informace o třídě, aktuality, týdenní plány, fotogalerie atd. Vložený obsah putuje se třídou od 1 do 9. třídy, a po skončení studia jsou vložené příspěvky stále k dispozici v sekci absolventi. Je pouze na učiteli, jakou strukturu bude mít jeho stránka. Nemusí si tak zakládat a spravovat stránky mimo školní web. Stránka třídy lze zabezpečit heslem.

Tento modul umožňuje:

 • Každá třída má možnost mít v rámci školních stránek své vlastní stránky, tím vzniká unikátní prezentační prostor pro každého třídního učitele
 • Tyto stránky tříd mohou být vyvedeny v jiném grafickém provedení s jiným rozložením prvků v závislosti na potřebách dané školy
 • Každá třída má svoje vlastní kategorie (zobrazené v menu) a domovskou stránku
 • Ve třídě se zobrazují informace o třídním učiteli, jeho konzultační hodiny, email a telefon
 • Vstup do každé třídy či jejích podkategorií lze zabezpečit heslem
 • Třídy lze postaršovat a docílit tak putování obsahu třídy po celou dobu jejího studia

Statické stránky

Delegujte editaci statických stránek více kompetentním uživatelů. Uživatelé mohou editovat statické stránky například: o škole, historie, dokumenty, uvodní stránka třídy, stránky předmětů, krožků, atd. Stránka může obsahovat libovoně dlouhý text, tabulku, přiložené dokumenty, fotogalerii či obrázek.

Tento modul umožňuje:

 • Modul stránky umožňuje editovat stránky, které se často nemění
 • Umožňuje vložit a formátovat text, obrázky, soubory, tabulky a další elementy, včetně uživatelských souborů, pro které slouží speciální úložiště, které má každý uživatel vlastní
 • Díky speciálnímu editoru je verze zobrazená na obrazovce vzhledově totožná s výslednou podobou stránky - kdykoliv si uživatel rozdělanou stránku uloží, může si zobrazit vygenerovaný náhled(podobu) výsledné stránky na webu
 • Lze uložit jako koncept pro pozdější editaci, přidat galerii či přiložit další soubory nebo zabezpečit heslem

Příspěvky

Každý uživatel se může zapojit a snadně vytvořit články či příspěvěk (aktulitu, příspěvěk do třídní stránky, nepřehlédněte, atd.), který může obsahovat titulní fotku, nadpis, úvodní text a tělo článku, které může být libovolně dlouhé. Publikovaný článek lze přiřadit více kategoriím a lze nastavit i dobu - od kdy do kdy bude článek publikovaný na webu.

Tento modul umožňuje:

 • Modul příspěvky slouží k editaci článků, aktualit či jiných sdělení, které mohu publikovat do více příspěvkových kategorií na webu, pro které má uživatel nastavená přístupová práva
 • Lze nastavit datum publikování - od, do určitého data
 • Umožňuje vložit a formátovat text, obrázky, soubory, tabulky a další elementy, včetně uživatelských souborů, pro které slouží speciální úložiště, které má každý uživatel vlastní
 • Díky speciálnímu editoru je verze zobrazená na obrazovce vzhledově totožná s výslednou podobou příspěvku, kdykoliv si uživatel rozdělanou práci uloží, může se podívat na vygenerovaný náhled(podobu) výsledného příspěvku na webu
 • Lze uložit jako koncept pro pozdější editaci, přidat galerii či přiložit další soubory nebo zabezpečit heslem

Fotogalerie

Uživatelé mohou vytvořit fotogalerii na dvě kliknutí a klidně je nahrát z mobilního telefonu, tabletu či počítače, na kterém byli pořízeny. Fotogalerií může být na webu hned několik. Centrální fotogalerie, kde jsou například fotky interiéru a zázemí školy. Fotogalerie tříd, kam učitelé rádi publikují fotky z různých akcí, výletů či výuky. Fotogalerie se tak staly jednou z nejnavštěvovanějších sekcí každého školního webu.

Tento modul umožňuje:

 • Vytvoření galerie pro web, kdy systém rozměrné fotky sám přizpůsobí pro web, zmenší a zkomprimuje
 • Fotogalerie lze publikovat do více kategorií na webu, dle nastavení uživatelských práv
 • Lze nastavit datum publikování - od, do určitého data
 • V tomto modulu lze přidávat neomezený počet fotek na jeden výběr z počítače, tabletu či chytrého telefonu
 • Lze uložit jako koncept pro pozdější editaci, přiložit další soubory, či zabezpečit heslem
 • Nahrané originály fotek škole archivujeme - jsme schopni poskytnout je v plném rozlišení, ve kterém jej uživatelé nahráli a zaslat

Videa

Natáčíte s žaky videa z výuky, o škole či máte ve škole učitele youtubera? Máme jednoduchý modul, kterým budete moci nahrané video jednoduše vložit do webu či dokonce vytvořit galerii videí.

Tento modul umožňuje:

 • Odkazování na videa umístěna na Youtube
 • Umožňuje publikovat video z Youtube do kterékoli video kategorie, do které má uživatel nastavený přístup
 • Lze uložit jako koncept pro pozdější editaci, či zabezpečit heslem

Kategorie

V tomto modulu se definuje a vytváří základní struktura webu, tedy kategorie stránek a podstránek. Dále se určí jakého typu daná kategrie je. Zda je to statická stránka, příspěvková stránka, fotogalerie, jídelníček atd.. Modul umožnuje využívat funkce Drag & drop, již vytvořené kategorie se dají jednoduše přesouvat. Tento modul využívá výhradně správce systému či vedení školy.

Tento modul umožňuje:

 • Stěžejní modul, který umožňuje správci webu vytvořit jakoukoli strukturu webu přidáváním, editací, přesováním a mazáním jednotlivých kategorií.
 • Kategorie lze neomezeně zanořovat a určovat jejich pořadí v menu. Každá kategorie je určitého typu, který určuje způsob zobrazení jejího obsahu na webu.
 • Systém umožňuje zákládání a manipulaci s těmito typy kategorií: stránka, příspěvek, fotogalerie, video, kalendář, jídelníček, kontakty, třída, samostatná sekce, odkaz
 • Podle zadaných kategorií se generuje mapa stránek
 • Každá z kategorií lze zabezpečit heslem, kvůli omezení veřejného přístupu

Uživatelé

Povolte uživatelům spravovat obsah stránek pouze tam, kam sahají jejich kompetence. Vytvořením nového uživatele můžete založit i jeho kontaktní vizitku, která se zobrazí v kontaktech či na stránce třídy. Všechny uživatele lze nahrát i dávkově, skrz předem specifikovaný XLS. Uživatele lze propojit s již existujícími účty skolyonline.cz

Uživatelé

 • Tento modul umožňuje zakládat a editovat uživatelské účty a skupiny, těm je možné podrobně nastavit práva pro editaci jednotlivých kategorií - částí webových stránek
 • Pro kategorie lze nastavit oprávnění:
  • Pouze vlastní - uživatel může přidávat položky, ale editovat a mazat může pouze položky, které vytvořil on sám
  • Podléhá autorizaci - stejné jako Pouze vlastní s tím rozdílem, že položka se zobrazí na webu až poté, co ji autorizuje správce
  • Vše - uživatel může v dané kategorii (případně jejích podkategoriích) přidávat položky, editovat a mazat všechny položky a autorizovat položky zadané uživateli s oprávněním Podléhá autorizaci
 • Uživatelům a skupinám lze také jednoduše zakázat přístup k jednotlivým modulům systému
 • Správce může pohodlně importovat uživatele z XLS souboru
 • Propojení příhlášení s uživalskými účty Škola OnLine

Kontakty

 • Kontakty jsou zobrazeny tak, že jsou zařazeny do skupin podle jednotlivých funkcí, kdy se k jednotlivým pozicím zobrazuje vizitka se základními údaji, kterou je možné otevřít a zobrazit více informací. Mezi jednotlivými skupinami je možné se pohybovat pomocí jednoduché navigace. V kontaktech je také možné vyhledávat podle jména.
 • Modul umožňuje správu pozic a seznamu kontaktů a tak možnost měnit uživatelské profily
 • Každý kontakt muže obsahovat jméno a příjmení, fotografii, profil, telefoní kontakt, email či konzultační hodiny

Autorizace

Pokud chcete mít pod kontrolou vytvořený obsah určitých učitelů, či umožníte přispívat rodičům a žákům na školní web, je tento modul nezbytný. Spráce systému určí, kteří uživatelé autorizaci podléhají, a kdo může příspěvky autorizovat.

Tento modul umožňuje:

 • Kontrolu přidaných stránek, příspěvků, fotogalerií a videí, které je třeba autorizovat, aby se zobrazili na výsledných stránkách
 • Uživatel, který přípěvky autorizuje tak má přehled kdo, co a v jaké kvalitě přidává na webovou prezentaci školy
 • Každou z těchto položek lze před samotnou autorizací editovat nebo přesunout do koše

Jídelníček

Máte svoji školní jídelnu? Umožněte hospodářce školní jídelny vkládat jednotlivá jídla na daný den, klidně i měsíc dopředu. Pokud využíváte například stravovací systém Strava.cz, systém umí načítat jídelníček automaticky.

Tento modul umožňuje:

 • Zadávat menu školní jídelny, které se propisuje na web školy.
 • Menu obsahuje polévku, hlavní chody, salát, dezert - lze individuálně nastavit - přidat či úpravit položky.
 • Lze importovat z XLS dokumentu
 • Dá se propojit se systémem Strava.cz

Ostatní moduly

Seznamte se s dalšími moduly, které většinou využívá spráce systému či vedení školy. Spravujte si specifické části webu sami. Vytvářejte ankety, spravujte partnery, zadávejte školní akce

Útržky

 • Tento modul slouží k editaci speciálních míst na stránkách, ke kterým není v administraci přístup
 • Slouží například k editaci hlavičky, patičky školy, promo sekce

Anktety

 • Umožňuje vložit vlastní jednootázkovou anketu na web, kdy je možno nastavit libovolný počet odpovědí a je na výběr více druhů zobrazení ankety
 • Detailní přehled o hlasování, grafický výstup

Formuláře (připravujeme)

 • Modul partneři slouží ke správě dotazníkový či přihlašovací formulářů
 • Vyplněný formulář je doručen na volitelný email a data se shromaždují i v redakčním systému

Zápis (připravujeme)

 • Modul partneři slouží k rezervaci rodičů na zápis

Kroužky (připravujeme)

 • Modul partneři slouží k přihlášení dětí do kroužků

Patneři

 • Modul partneři slouží ke správě partnerských odkazů nebo prezentací, jednoduchému přidání loga a popiu spolupráce

Školní akce

 • Tento modul slouží ke správě školních akcí, které se následně propisují do vybraných kalendářů, pro které má daný uživatel nastavená přístupová práva
 • Lze nastavit libovolné rozpětí data
 • Možnost propojení se Školou OnLine

Nenašli jste modul či funkcionalitu redakčního systému, který ve škole již používáte?

Nevadí, jsme schopni do redakčního systému doprogramovat libovolný další modul či funkcionalitu na míru. Po vaší specifikaci naceníme, kolik by případný modul stál a po odsouhlasení jej do systému doprogramujeme.

Potřebujete poradit?