Vzor: Prohlášení o přístupnosti – jak má správně vypadat?

Weby upravené tak, aby byly srozumitelné i pro nevidomé a slabozraké. To je povinnost, kterou musí od 23. září splňovat všechny internetové stránky škol. A spolu s nimi také stránky dalších veřejných institucí. Úpravy nejsou složité, přesto mnoho webů stále tyto požadavky nesplňuje. Důležité je zveřejnit také takzvané prohlášení o přístupnosti.

Jak má prohlášení vypadat?

To je dokument, kde škola (nebo jiný povinný subjekt) popíše, jakým způsobem jsou stránky zpřístupněny, které formáty jsou používány a na jaké části webu se přístupnost nevztahuje. Především by ale neměl chybět kontakt na správce a kontrolní orgán, v tomto případě ministerstvo vnitra.
Vzor: Prohlášení o přístupnosti - ke stažení

Kam prohlášení umístit?

Uživatel by ho měl za každých okolností snadno nalézt. Vhodné je proto umístit odkaz například do statického záhlaví či zápatí stránek.

Výjimka pro školy

Školy nemusí web zpřístupňovat celý. Platí, že školy a školská zařízení musí mít zajištěnu přístupnost, jen pokud jde o „informace o povinném subjektu“ dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Jinými slovy, dostupné vždy musí být takzvané „povinně zveřejňované informace“ (například název instituce, právní forma, nejdůležitější kontakty, fakturační údaje, klíčové dokumenty nebo používané předpisy).

Dále pak musí být přístupnost zajištěna třeba u přijímacího řízení (podmínky a kritéria pro přijetí, počty přijímaných žáků…), maturitních zkoušek (celkový časový harmonogram, vyučovací předměty…), výročních zpráv apod.
Na ostatní části stránek se povinnost nevztahuje, obvykle se ale úpravy i tak řeší komplexně.

Nejsou vaše stránky v souladu s novými pravidly?

Neděje se nic strašného. Pokud Vás některý z návštěvníků upozorní na nedostatek z hlediska přístupnosti, měli byste provést příslušné úpravy. Pravidelné kontroly (i na základě podnětů či stížností) provádí ministerstvo vnitra, konkrétně odbor eGovernmentu. Ten případně uloží škole, aby přijala opatření k nápravě. Nejsou určeny žádné finanční postihy, ale měli byste chyby ve stanovené lhůtě napravit.Zdroj:
Ministerstvo vnitra ČR

MS teams

O jaká jde vlastně pravidla?

Běžný uživatel na webových stránkách zásadní rozdíl nepozná, jelikož se změny odehrávají převážně na úrovni zdrojového kódu. Konkrétní požadavky jsou stanovené takzvanou metodikou WCAG 2.1. Vybíráme některé z nich:

  • Veškerý netextový obsah musí být opatřen textovými alternativami
  • Multimediální prvky závisející na čase (například video) musí být opatřeny alternativami – třeba titulky či audio popisem
  • Nutné je používat dostatečně kontrastní barvy
  • Stanovena jsou i pravidla pro rozložení textu, minimální výšku řádku, rozestup mezi odstavci i slovy
  • Textový obsah by měl být čitelný a srozumitelný, vzhled co nejvíce intuitivní
  • Různé asistivní technologie musí být maximálně podporovány
  • Povinnou součástí webových stránek je zmíněné prohlášení o přístupnosti
Zjistěte více o důvodech a jednotlivých pravidlech → Otestujte si online ZDARMA váš web →
Potřebujete poradit?