Web používáme jako hlavní komunikační kanál školy pro online výuku.

Osvědčilo se nám to a rodiče jsou spokojení, říká v rozhovoru ředitelka Mgr. Renata Jahodová ze Základní školy na Václavském náměstí ve Znojmě. Jak zařídit distanční výuku co nejefektivněji? Jak komunikovat s rodiči? Na ZŠ Václavské náměstí ve Znojmě používají pro komunikaci primárně webové stránky školy. „Je obrovské množství změn, na které si teď musíme zvyknout,“ říká ředitelka školy Renata Jahodová. „Neměli jsme problém se sjednotit a díky tomu jsme hned od začátku začali používat náš školní web,“ dodává.

Návštevnost

Jaká byla vaše cesta k novým webovým stránkám?

Jsem tady na pozici ředitelky třetím rokem. Nový web jsme začali řešit hned po mém nástupu do funkce, protože tehdejší web byl spravovaný externě. Jeho správkyně měla navíc ve smlouvě sjednanou týdenní lhůtu na vkládání příspěvků. To je samozřejmě nesmysl, když potřebujete něco na webu změnit nebo rychle sdělit. Takže jsme se rozhodli s tím něco udělat a v březnu 2019 nové webové stránky spustili.

V čem vám web pomohl při distanční výuce?

My jsme neměli problém se sjednotit. Už při jarní vlně pandemie jsme se domluvili, že jako hlavní kanál pro komunikaci se žáky budeme používat naše webové stránky, konkrétně stránky jednotlivých tříd. Děti tehdy ani neměly zařízené účty v Microsoft 365, jenom učitelé. Takže to byla skutečně nejjednodušší a nejlogičtější cesta. Nakonec jsme se setkali s pozitivní odezvou jak od dětí, tak od rodičů, kteří vždy pohodlně nalezli veškeré informace na jednom místě.

Jak se vaše škola staví k online vyučování?

Máme tady ve škole poměrně dost dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pro ně je online výuka samozřejmě složitá. Paní ředitelka z dětského domova mi na podzim říkala, ať při případném uzavření školy hlavně nezavádíme pouze online hodiny. S jarním nastavením distanční výuky byli prý velmi spokojeni, protože pro tety v rodinkách je mnohem jednodušší a efektivnější se dětem věnovat, když budou mít k dispozici úkoly, které si snadno stáhnou a budou na nich pracovat.

Jsou školy, kde mají výuku přes video třeba několik hodin v kuse a jiné způsoby zprostředkování učiva příliš neřeší. Tak to nechceme dělat, je to obrácený extrém proti dobrovolné distanční výuce na jaře. Na začátku října jsme žákům založili žákovské e-maily a začali pracovat s Microsoft Teams. Postupně jsme zavedli i online hodiny pro hlavní předměty, třídnické hodiny za přítomnosti školní psycholožky a dále podpůrné hodiny pro žáky s různými obtížemi ve výuce, ale i pro ty, kteří potřebují nějakou látku individuálně dovysvětlit. Předávání informací a úkolů přes web ale zkrátka zůstává hlavní komunikační platformou. Na druhou stranu tím jdeme trochu s kůží na trh, protože každý návštěvník webu může sledovat a hodnotit přípravy učitelů.

Co učitelé? Jak se jim s webovými stránkami pracuje?

Myslím, že velmi dobře. Jejich přístup byl však zpočátku velmi individuální, dá se říct úměrně s věkem. Ale i mezi mladými kantory se kupodivu najdou tací, kteří těžko přijímají novinky. Současná situace s obrovským množstvím změn tomu ale paradoxně dost pomohla. Díky distanční výuce začali webové stránky používat opravdu všichni. I ti, kteří k tomu byli zpočátku skeptičtí.

Pomohl vám web třeba i jako nástroj prezentace školy jako takové?

To bezesporu pomohl a stále významně pomáhá. Uvědomuji si však také současné trendy prezentovat školu na sociálních sítích, pro rodiče zejména na Facebooku a jejich děti spíše na Instagramu. Musím přiznat, že jsem k tomuto kroku pořád trochu zdrženlivá. Musíte mít ve škole nadšence, který se o prezentaci školy bude flexibilně, aktivně a zodpovědně starat. Bez toho to nejde. My máme navíc velké odloučené pracoviště, takže i tam by musel být někdo další, aby vložené příspěvky byly vyvážené. O hlavní správu webových stránek se nyní starám hlavně já. Učitelům přiděluji práva ke správě konkrétních sekcí, které už si dále řídí sami. Velkou výhodou celého redakčního systému naprostá zastupitelnost a bonusem snadná obsluha.

Inspirujete se třeba navzájem s ostatními řediteli škol?

Nemám přímo zpětnou vazbu, ale předpokládám, že s ostatními řediteli ze Znojma navzájem sledujeme své webové stránky. Přirozeně nás zajímá, jak to dělají ostatní a inspirujeme se.

Absolvovala jsem i marketingové školení k PR pro ředitele různých typů škol od Národního pedagogického institutu, kde nám mimo jiné připravili analýzu webových stránek všech zúčastněných škol. Potěšilo mě, že jsme dopadli jednoznačně nejlépe. Přesto nesmíme usnout na vavřínech, na stránkách je stále co aktualizovat a vylepšovat.

Děkujeme za rozhovor.
Webové stránky
ZŠ Václavské náměstí →

Návštevnost ZŠ Václavské náměstí Znojmo ZŠ Václavské náměstí Znojmo ZŠ ZŠ Václavské náměstí Znojmo ZŠ Václavské náměstí Znojmo

foto - ZŠ Václavské náměstí Znojmo

Potřebujete poradit?